Bộ Lọc

Danh mục: Champagne - Sâm Panh

Xin chào các bạn đã đến với danh mục: Tổng hợp toàn bộ các dòng sản phẩm Rượu Champagne – Sparkling Wine – Rượu Vang Nổ – Sâm Panh – Rượu Vang Sủi của Rượu Vang 24H.

► Champagne là dòng rượu vang sủi bọt. Có một điều nhiều người hay lầm tưởng rằng cứ rượu vang nổ hay sâm panh thì đều gọi là rượu champagne điều đó là không đúng.Chỉ những chai rượu được sản xuất ra ở vùng Champagne nước Pháp và bắt buộc phải được lên men từ giống nho Chardonnay mới được gọi là rượu Champagne. Giá thành của dòng rượu này thường rất đắt so với những loại vang nổ khác. Vì rượu được trải qua quy trình sản xuất rất công phu,chỉ những gốc nho có độ tuổi trên 20 năm tuổi mới được tuyển trọn để làm ra dòng rượu vang này.

Sparking Wine – Rượu Vang Nổ – Sâm Panh là ám chỉ toàn bộ các dòng vang sủi bọt nói chung.