Cơ Cấu Tổ Chức Rượu Vang 24H

Founder Của Rượu Vang 24H Là Ông: Ngô Văn Quý

 

Ông Ngô Văn Quý đã có nhiều kinh nghiệm làm trong ngành rượu vang và đã đến nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới để tìm hiểu về văn hóa rượu vang của vùng miền và tìm hiểu về phương thức sản xuất rượu vang tại các đất nước này.

Kiến thức cũng như kinh nghiệm về bán hàng Offline hay Online của Mr. Ngô Quý là không phải bàn cãi.Vì bất cứ ai trong giới “Sành Vang”khu vực miền Bắc là không biết đến danh tiếng của “Ông”

► Năm sinh: 08/10/1991

► SDT : 0987.680.116

► Email : Ruouvang24h.vn@gmail.com

► Link facebook : https://www.facebook.com/quy.ngo.353

Sơ Đồ Tổ Chức Rượu Vang 24H

3.2/5 (6 Reviews)